ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Αναλαμβάνουμε την τρισδιάστατη σάρωση (3D scanning) και την τρισδιάστατη
εκτύπωση (3D printing) αντικειμένων, ικανοποιώντας πληθώρα μεγεθών.
Όταν απαιτείται επανασχεδιάζουμε το αποτέλεσμα της σάρωσης ή προετοιμάζουμε ένα υπάρχον σχέδιο για εκτύπωση.
To τρισδιάτατο εκτυπωμένο μοντέλο, είναι ένα ακριβές πρωτότυπο και είναι απαραίτητο για την διαδικασία αξιολόγησης του προϊόντος.
Εν συνεχεία, προσφέρουμε την τελική μας σχεδιαστική πρόταση του προϊόντος.