ΤΕΧΝΙΚΟΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Αναλαμβάνουμε πλήρως τον τεχνικό σχεδιασμό ενός προϊόντος ή σύνθεσης, κάθε πολυπλοκότητας και δυσκολίας,
μέχρι το τελικό στάδιο παραγωγής του προϊόντος. Σχεδιάζουμε απευθείας σε 3 διαστάσεις, μετατρέποντας
τα κλασικά 2D σχέδια (π.χ. DWG) ή τα αρχικά σκίτσα. Ο συνδυασμός τεχνικών σχεδίων, φωτορεαλιστικών εικόνων
και "technical animation", αποτελεί μια ολοκληρωμένη παρουσίαση 
του τελικού προϊόντος πρίν την κατασκευή του, με σκοπό την πλήρη αξιολόγησή του.


Στις υπηρεσίες μας συμπεριλαμβάνεται επίσης και σχεδιασμός τεχνικών εγχειριδίων (user manuals) κάθε μορφής (digital - printed - animation)