Αναλάβαμε τον σχεδιασμό του καπακιού δοχείων τροαφίμων, με ανάθεση της εταιρίας ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.
Η εν λόγω συσκευασία δοχείων τροφίμων απαιτεί την ύπαρξη καπακιού με ενσωματωμένο κουτάλι σε μεγάλο
μέγεθος κατάλληλο για την κατανάλωση σούπας ή γιαουρτιού. Ο καινοτόμος σχεδιασμός μας ολοκληρώθηκε
επιτυχώς τηρώντας όλες τις εμπορικές προδιαγραφές.