Το 2011, μας ανατέθηκε ένα project σχετικό με την υπάρχουσα ιδέα των split-cup δοχείων τροφίμων.
Η πρόκληση ήταν να μην αλλάξει καμία παράμετρος στην γραμμή παραγωγής του προϊόντος έως την διάθεση του,
αλλά με κάποιο τρόπο το δοχείο να χάσει ύψος. Χρησιμοποιώντας «κρυφή» καμπυλότητα στον σχεδιασμό μας,
ώστε τα δοχεία να χωρούν στον περιορισμένο χώρο των trolleys των διαδρόμων των αεροπλάνων,
καταφέραμε και υλοποιήσαμε τον στόχο μας.