ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Δημιουργούμε τον γραφιστικό σχεδιασμό του προϊόντος εξ αρχής,
συνυπολογίζοντας όλα τα προαπαιτούμενα της ταυτότητάς του.


Αναλαμβάνοντας να σχεδιάσουμε το λογότυπο, την ετικέτα και την συσκευασία του προϊόντος,
επιτυγχάνουμε ένα εξαιρετικά ομοιογενές αποτέλεσμα στην ανάπτυξη της συνολικής εικόνας του.


Στόχος μας είναι να συμβάλλουμε ενεργά στην δημιουργία επιτυχημένων προϊόντων,
με σαφή διαφοροποιήση από τον ανταγωνισμό που εμφανώς ξεχωρίζουν στην αγορά.